гр. София
ул. Добруджа 1, ет. 5
тел.: (+359) 895 634 688
e-mail: office@ink-bg.com 


Агенция ИНК
е на този адрес от скоро,
но ние сме компетентни и с опит.
Работим отдавна в областта.
Ще ви спечелим с комбинацията от натрупани умения и стремежа си да правим нещата още по-добре.
Ще ви помогнем с цялата информация,
с която разполагаме, и ще ви консултираме.
Тъй като сме наясно с последствията от неточен превод и грешки в превода, правим необходимите проверки и консултации, за да избегнем подобна ситуация.
За нас думата „срок” не е изпразнена от съдържание, a личният подход към клиентите поставя взаимоотношенията ни с тях на основа, преминаваща извън рамките на чисто служебните отношения.

Преводачите: въпреки че повечето от тях са започнали да работят като преводачи преди навлизането на компютрите в масова употреба, те стоически преодоляват изпитанията, наложени от новите технологии.

Редакторите: за стиловата и терминологична адекватност на преводите се грижат нашите редактори – университетски преподаватели, научни сътрудници в БАН и други тесни специалисти. За тях „икономичен” и „икономически” не е едно и също.

Коректорите: нашите коректори твърдо застават зад позицията, че пълният член и препинателните знаци имат място в българския език.

Обединява ни любовта към добре свършената работа.